PHẠM  TỘC  ĐẠI  GIA

 

 

PHẠM TỘC GIA PHỔ

 

Bức Ảnh Quí Nhất

Cụ Ba Diễm

Cụ Ông Bà Phạm Xuân Trang

Cụ Bà Pham thị Thảo (Cụ Đốc )

Cụ Bà Phạm Thị Sâm (Ngọc Đài)

 

 

 

 

 


Cụ ông Phạm Hữu Lộc

Đời tổ thứ Mười Một: Cụ ông Phạm Hữu Lộc, tự Xuân Phái,
sinh 1862,hưởng thọ 87 tuổi